ПУБЛІЧНА ОФЕРТА


м. Київ                                                                                        28.09.2018р.

1.    ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


В цій Оферті, якщо з контексту не випливає іншого, нижченаведені терміни мають наступне значення:


1.1.        Оферта – публічна пропозиція, адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі, укласти публічний Договір надання послуг з організації продажу товару на умовах, що містяться в цьому Договорі та яка свідчить про намір особи, яка зробила пропозицію, вважати себе зобов'язаною у разі його прийняття.   


1.2.        Публічний Договір надання послуг з організації продажу товару (надалі Договір) – договір, який  містить суттєві умови, однакові для всіх без виключення Замовників послуг, в якому одна сторона – Виконавець, взяла на себе зобов'язання з організації продажу товарів кожного Замовника, який прийняв пропозицію Виконавця. Договір – договір доручення укладений шляхом акцепту згідно умов даної Оферти між Замовником та Виконавцем;


1.3.        Опублікування - розміщення тексту цієї Оферти в його останній діючій редакції у вільному доступі в мережі Інтернет;


1.4.        Сайт - сайт http://tosh.com.ua, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://tosh.com.ua/


1.5.        Сервіс – надання послуг з організації продажу товарів, що пропонуються до придбання на Сайті. Сервіс передбачає організацію продажу Товару шляхом рекламування Товару за допомогою інформації, текстів, розсилок, розміщення будь-яких матеріалів, у т.ч. графічних, фото- та інших, в мережі Інтернет за адресою http://tosh.com.ua;


1.6.        Заявка – замовлення послуги, доступу до сайту, самостійно сформоване Замовником, яке відображає побажання Замовника стосовно замовлення;


1.7.        Товар – одяг, взуття, аксесуари, які були у вжитку, але придатні до використання, в асортименті, за назвою та ціною, зазначеною у каталогах, проспектах, фотографіях, що розміщені на Сайті;


1.8.        Послуга – послуга з організації продажу Товару, яка надається Виконавцем за допомогою Сайту;


1.9.        Замовник – будь-яка фізична чи юридична особа, яка уклала Публічний Договір надання послуг з організації продажу товару шляхом акцепту Оферти, і за замовленням якої Виконавець вчиняє певні дії відповідно до умов Договору;


1.10.     Виконавець – фізична особа-підприємець, яка здійснює свою діяльність за допомогою Сайту на підставі Оферти;


1.11.      Реєстрація на Сайті – заповнення необхідних полів на відповідній сторінці Сайту;


1.12.     Сторони - Замовник і Виконавець разом, а кожен окремо - Сторона;


1.13.      Акцепт Оферти – повна і беззастережна згода Замовника на прийняття умов Оферти. Оферта вважається акцептованою Замовником, а Договір укладеним з моменту оформлення Замовником Заявки на Сайті;


1.14.      Первісна вартість Товару вартість Товару, яка встановлюється Замовником вперше під час розміщення Товару на продаж на Сайті Виконавця;


1.15.      Персональні дані -  відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.


2.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


2.1.        Суб'єкт підприємницької діяльності, фізична особа-підприємець Сутковий Євген Богданович, що виступає в якості Виконавця, публікує та розміщує цей Договір як публічний договір-оферту.


2.2.        Дана Оферта визначає всі суттєві умови Договору між Виконавцем та Замовником. Якщо інформація, розміщена на Сайті Виконавця, суперечить положенням Оферти, то застосовуються умови Оферти.


2.3.        Договір вважається укладеним з моменту акцепту Оферти.


3.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1.        Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується за винагороду від імені Замовника виконати послуги з організації продажу Товару Замовника відповідно до умов даного Договору.  Послуги, що надаються Виконавцем, передбачають:


3.1.1.    фотографування Товару та розміщення Товару в магазині Виконавця;


3.1.2.    зберігання Товару;


3.1.3.    розміщення інформації про Товар (фото, опис, ціна, умови продажу).


3.2.        Виконавець може надавати Сервіс як самостійно, так і з залученням третіх осіб.


4.    ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ


4.1.        Для отримання можливості замовити послугу та укласти Договір Замовник повинен здійснити реєстрацію на Сайті та оформити Заявку шляхом заповнення необхідних полів на відповідній сторінці Сайту. Інформація, що вказується Замовником у заявці, має бути повною та достовірною. В іншому випадку Виконавець може відмовити у наданні Сервісу на підставі відсутності необхідної інформації у Заявці.


4.2.        Реєстрація на Сайті є підтвердженням згоди Замовника на отримання оновленої інформації, інформаційних бюлетней з останніми змінами, новими надходженнями, пропозиціями та об'явами про продаж через будь-які засоби зв'язку, у тому числі електронними повідомленнями (e-mail), SMS.


4.3.        Після реєстрації на Сайті Виконавець створює для кожного Замовника окремий аккаунт (особистий кабінет).


4.4.        Перед початком оформлення заявки Замовник повинен ознайомитись з повним текстом цього Договору. Оформлення Заявки підтверджує, що Замовник ознайомлений зі змістом цього Договору та повністю, беззастережно приймає всі умови даного Договору.


4.5.        Надання послуг здійснюється на підставі інформації, вказаної Замовником  у Заявці.


4.6.        Виконавець має право звертатися до Замовника в порядку виконання цього Договору з використанням виключно тієї контактної інформації, яка була зазначена Замовником в Заявці. Виконавець у жодному випадку не несе відповідальності за правильність вказаної Замовником інформації при заповненні Заявки та за неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором, спричинену помилками Замовника у зазначеній інформації.


4.7.        При реєстрації на Сайті та оформленні Заявки Замовник автоматично надає згоду на обробку його персональних даних в рамках Закону України «Про захист персональних даних» та на обробку електронних ідентифікаційних даних (ІР - адреси, телефони), що стали відомі в рамках підписання та виконання даного Договору. Згода на обробку даних надається без обмеження терміну дії.


5.    ПОРЯДОК НАДАННЯ СЕРВІСУ


5.1.        Всі інформаційні матеріали на Сайті носять довідковий характер. За наявності питань щодо умов користування Сервісом, Замовник повинен звернутись до Виконавця за телефонами чи електронною поштою, вказаною на Сайті.


5.2.        Сервіс передбачає наступні етапи надання послуг:


5.2.1.    отримання Товару Виконавцем;


5.2.2.    огляд Товару на відповідність вимогам якості та придатності до використання;


5.2.3.    фотографування Товару та розміщення Товару в магазині Виконавця;


5.2.4.    підтвердження прийняття Товару до продажу та розміщення фото та інформації про Товар на Сайті;


5.2.5.    отримання передплати за зберігання Товару в магазині Виконавця протягом терміну продажу Товару;


5.2.6.    безпосередній продаж Товару з проведенням рекламних кампаній;


5.2.7.    сплата Замовнику коштів від продажу Товару за вирахуванням винагороди Виконавця за продаж;


5.2.8.    повернення Товару, якщо Товар залишився не проданим протягом сплаченого Замовником терміну.


5.3.        Передача Товару Виконавцю передбачає або особисту доставку Товару до магазину Виконавця або доставку Товару Замовником на склад перевізника ТОВ «Нова Пошта», з якого Товар забирається працівниками Виконавця.


5.4.        Виконавець залишає за собою право на власний розсуд відмовити Замовнику у прийнятті Товару до продажу без повідомлення причин відмови.


5.5.        У разі повернення або самостійного продажу Товару, Замовник може його особисто отримати в магазині Виконавця або скористатись послугою повернення Товару через перевізника ТОВ «Нова Пошта», сплативши послуги перевізника за власний рахунок. При поверненні Товару через перевізника Замовник зобов'язаний надати Виконавцю інформацію про адресу повернення та отримувача Товару.   


5.6.        Надання Сервісу Виконавцем починається після того, як Замовник сплатить передплату за перший календарний місяць зберігання Товару у розмірі 10 (десять) % від вартості Товару, який виставляється на продаж.


5.7.        Якщо Замовник в майбутньому відмовляється від послуг Виконавця, але причиною не є неналежне надання послуг, в такому випадку кошти сплачені за зберігання Товару, Замовнику не повертаються.


5.8.         З моменту продажу Товару або з дати закінчення терміну, сплаченого за зберігання Товару, надання послуг вважається виконаним належним чином у повному обсязі.


5.9.         Після закінчення сплаченого терміну зберігання, якщо Товар залишився не проданим, Замовник повинен протягом 3 (трьох)  календарних днів вирішити або подовжити продаж Товару, сплативши наступний термін зберігання, або забрати Товар.


5.10.       Якщо Замовник вирішив повернути Товар та протягом 3 (трьох)  календарних днів Замовник не забрав Товар або не замовив послугу з повернення Товару за допомогою перевізника ТОВ «Нова Пошта», товар залишається Виконавцю з правом розпорядження на розсуд Виконавця, у т.ч. з правом продажу або передачі на благодійність.


6.    ЦІНА ДОГОВОРУ І УМОВИ ОПЛАТИ


6.1.        Після оформлення Заявки та її погодження Виконавцем, Замовник сплачує вартість зберігання Товару та послуг Сервісу Сайту за перший місяць у розмірі 10 (десять) % від первісної вартості Товару, заявленого до продажу. Незалежно від встановленої вартості Товару, мінімальна вартість зберігання Товару становить 50 (пятдесят) грн. 00 коп.


6.2.        При подовженні терміну продажу Товару на наступний місяць, Замовник сплачує послуги зберігання Товару за наступний місяць у розмірі 10 (десять) % від первісної вартості Товару, встановленої на момент оформлення Заявки.


6.3.        Вартість послуг Виконавця за продаж Товару становить 10 (десять) % від первісної вартості Товару.  


6.4.        Винагорода за продаж Товару утримується з коштів, отриманих від продажу Товару.


6.5.        Вартість послуг з продажу сплачується будь-яким способом, обраним Замовником на Сайті Виконавця.


6.6.        Якщо Виконавець з будь-яких причин буде змушений сплатити податки та збори за Замовника, то Замовник зобов'язується відшкодувати Виконавцю зазначені витрати по сплаті податків та зборів.


7.    ГАРАНТІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ


7.1.        Акцептуючи дану Оферту, Замовник підтверджує, що:


7.1.1.     укладає Договір добровільно і при цьому повністю ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору;


7.1.2.     володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;


7.1.3.     на момент укладення Договору не пов'язаний будь-якими зобов'язаннями і йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають йому укласти і належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання, зазначені в Договорі;


7.1.4.     його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;


7.1.5.     готовий дотримуватися і виконувати всі умови цього Договору;


7.1.6.    не має наміру здійснювати будь-які дії, які б нашкодили діловій репутації Виконавцю, або суперечили б законодавству України, звичаям ділового обороту та / або загальноприйнятим нормам моралі;


7.1.7.    при заповнені Заявки на ним вказуються достовірні дані та не використовуються персональні дані третіх осіб. Виконавець залишає за собою право відмовити у наданні Сервісу в разі, якщо має сумніви в достовірності даних, вказаних Замовником.


7.2.        За Договором Замовник має право:


7.2.1.     на власний розсуд встановлювати ціну та спосіб оплати Товару;


7.2.2.     подовжувати продаж Товару необмежену кількість разів, за умови своєчасної сплати зберігання Товару. При подовженні терміну продажу, сплату коштів за зберігання на наступний термін Замовник може здійснити безпосередньо в магазині Виконавця або за допомогою особистого кабінету на Сайті;


7.2.3.     зменшувати ціну Товару раз на тиждень через особистий кабінет. Зменшення ціни не може бути меншим ніж на 10 (десять) % від попередньої ціни Товару. Кількість випадків зменшення ціни не обмежена.


7.2.4.     отримати фото свого Товару та розповсюджувати його у рекламних цілях;


7.2.5.     самостійно рекламувати та реалізувати Товар, який розміщений на Сайті.


7.3.        За Договором Виконавець має право:


7.3.1.     на власний розсуд запроваджувати накопичувальну систему бонусів, знижок, проводити акції та інші рекламні та маркетингові заходи, що сприяють ефективності продажу Товарів, підвищують рівень послуг Виконавця;


7.3.2.     тимчасово або повністю припинити надання Сервісу на власний розсуд у разі невиконання Замовником умов Договору;


7.3.3.     у будь-який час на власний розсуд змінити умови Оферти та/або відкликати Оферту. Оферта у своїй останній редакції набуває чинності з моменту Опублікування на Сайті відповідної редакції і діє до моменту відкликання Оферти.


7.4.        Замовник погоджується з тим, що чинне законодавство про захист прав споживачів не може бути застосоване до використання їм Сайту, оскільки він не робить відплатних послуг. Користуючись даним Сайтом, Замовник особисто приймає всю відповідальність, пов'язану з безоплатним користуванням ресурсами Сайту.


7.5.        За жодних обставин Виконавець не несе відповідальності ні перед якою стороною за будь-який прямий чи непрямий збиток спричинений в результаті будь-якого використання інформації на Сайті або на будь-якому іншому сайті, на який є посилання з Сайту Виконавця. Виконавець не відповідає за будь-яку упущену вигоду, припинення діяльності, втрату програм або даних, збитки, отримані іншим чином, що виникли в зв'язку з доступом, використанням або неможливістю використання Сайту, помилкою, недоглядом, дефектом, простоєм в роботі або затримкою в передачі, комп'ютерним вірусом або системним збоєм, навіть якщо Виконавця буде повідомлено про можливість такого збитку.


8.    СТРОК ДІЇ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ


8.1.        Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту припинення Договору, згідно умов цього Договору.


8.2.        Припинення Договору за бажанням Замовника або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Виконавця обов’язку повернення коштів за зберігання Товару.


9.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


9.1.        Виконавець зобов’язується надати Сервіс Замовнику на умовах дійсного Договору, та згідно з вимогами, заявленими Замовником.


9.2.        Сторони зобов'язуються зберігати у тайні інформацію та відомості, які стали відомі в результаті виконання Договору. Зазначене не поширюється на інформацію, що надається у відповідні державні органи  за вимогою згідно діючого законодавства України.


9.3.        Замовник, акцептуючи цю Оферту, погоджується з умовами політики конфіденційності Виконавця, які розміщені на Сайті.


9.4.        Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені Замовнику у разі шахрайства з боку третіх осіб, у т.ч. у випадку незаконного заволодіння та доступу до Сайту або Товару третіми особами. Відповідальність Виконавця у будь-якому випадку не перевищує вартості послуг, сплачених Замовником за цим Договором.


10.                  ІНШІ УМОВИ


10.1.      Усі питання, неврегульовані Договором, регламентуються чинним законодавством України.


10.2.      Можливі спори і розбіжності, Сторони намагаються вирішити шляхом переговорів. У випадку, неможливості досягнути згоди шляхом переговорів, такі спори підлягають переданню на розгляд суду у відповідності з діючим законодавством України.


10.3.      При наявності в Договорі термінів, значення яких не визначене в Договорі і які не можуть бути однозначно розтлумачені, виходячи з загальновживаної практики, при їх тлумаченні слід керуватися: у першу чергу - тлумаченнями, наведеними на Сайті , в другу чергу - виходячи із звичаїв ділового обороту.


10.4.      Договір являє собою повну домовленість між Виконавцем та Замовником. Виконавець не бере на себе будь-яких умов і зобов'язань, не зазначених в Договорі.


10.5.     Якщо будь-яку з умов Договору визнано недійсною або незаконною, або вона не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, така умова не впливає на чинність інших положень Договору.


10.6.     Текст даної Публічної Оферти є інтелектуальною власністю Виконавця. Копіювання тексту даної Публічної Оферти без згоди Виконавця заборонено.