ПУБЛІЧНА ОФЕРТА


м. Київ                                                                                        28.09.2018р.


1.    ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


1.1.   Оферта – публічна пропозиція, адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі, укласти публічний Договір купівлі-продажу товару на умовах, що містяться в цьому Договорі та яка свідчить про намір особи, яка зробила пропозицію, вважати себе зобов'язаною у разі його прийняття;   


1.2.   Акцепт Оферти – повна і беззастережна згода Покупця на прийняття умов Оферти. Оферта вважається акцептованою Покупцем, а Договір укладеним з моменту оформлення Покупцем Заявки на Сайті;


1.3.   Публічний Договір купівлі-продажу товару (надалі Договір) – договір, який  містить суттєві умови, однакові для всіх без виключення Покупців, в якому одна сторона – Продавець, взяла на себе зобов'язання з продажу товарів кожному Покупцю, який прийняв пропозицію Продавця. Договір – договір доручення укладений шляхом акцепту згідно умов даної Оферти між Покупцем та Продавцем;


1.4.   Опублікування - розміщення тексту цієї Оферти в його останній діючій редакції у вільному доступі в мережі Інтернет;


1.5.   Сайт - сайт http://www.tosh.com.ua, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://www.tosh.com.ua


1.6.   Реєстрація на Сайті – заповнення необхідних полів на відповідній сторінці Сайту;


1.7.   Сервіс – комплекс послуг з продажу товарів, що здійснюються Продавцем на Сайті. Сервіс передбачає продаж Товару шляхом рекламування Товару за допомогою інформації, текстів, розсилок, розміщення будь-яких матеріалів, у т.ч. графічних, фото- та інших, в мережі Інтернет за адресою http://www.tosh.com.ua;1.8.   Заявка – замовлення придбання товару, самостійно сформоване Покупцем, яке відображає побажання Покупця стосовно замовлення;


1.9.   Товар – одяг, взуття, аксесуари, які були у вжитку, але придатні до використання, в асортименті, за назвою та ціною, зазначеною у каталогах, проспектах, фотографіях, що розміщені на Сайті. Ціна Товару встановлюється Продавцем на Сайті під час розміщення Товару на продаж;


1.10.                   Покупець – будь-яка фізична чи юридична особа, яка уклала Публічний Договір купівлі-продажу Товару шляхом акцепту Оферти, і за замовленням якої Продавець вчиняє певні дії відповідно до умов Договору;


1.11.                   Продавець – фізична особа-підприємець, яка здійснює свою діяльність за допомогою Сайту шляхом надання Сервісу на підставі Оферти;


1.12.                   Сторони - Покупець і Продавець разом, а кожен окремо - Сторона;


1.13.                    Персональні дані -  відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.


2.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


2.1.   Суб'єкт підприємницької діяльності, фізична особа-підприємець …, що виступає в якості Продавця, публікує та розміщує цей Договір як публічний договір-оферту з купівлі-продажу Товару.


2.2.   Дана Оферта визначає всі суттєві умови Договору між Продавцем та Покупцем. Якщо інформація, розміщена на Сайті Продавця, суперечить положенням Оферти, то застосовуються умови Оферти.


2.3.   Договір вважається укладеним з моменту акцепту Оферти.


3.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1.   Продавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати  у власність Покупця, а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах цього Договору, прийняти та сплатити Товар.


3.2.   Продавець може здійснювати продаж Товару як самостійно або з залученням третіх осіб.


4.    ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ


4.1.   Для отримання можливості придбати Товар та укласти Договір Покупець повинен здійснити реєстрацію на Сайті та оформити Заявку шляхом заповнення необхідних полів на відповідній сторінці Сайту. Інформація, що вказується Покупцем у заявці, має бути повною та достовірною. В іншому випадку Продавець може відмовити у продажу Товару на підставі відсутності необхідної інформації у Заявці.


4.2.   Реєстрація на Сайті є підтвердженням згоди Покупця на отримання оновленої інформації, інформаційних бюлетней з останніми змінами, новими надходженнями, пропозиціями та об'явами про продаж через будь-які засоби зв'язку, у тому числі електронними повідомленнями (e-mail), SMS.


4.3.   Після реєстрації на Сайті Продавець створює для кожного Покупця окремий аккаунт (особистий кабінет).


4.4.   Перед початком оформлення заявки Покупець повинен ознайомитись з повним текстом цього Договору. Реєстрація на Сайті Продавця, а також оформлення Заявки підтверджує, що Покупець ознайомлений зі змістом цього Договору та повністю, беззастережно приймає всі умови даного Договору.


4.5.   Продавець має право звертатися до Покупця в порядку виконання цього Договору з використанням виключно тієї контактної інформації, яка була зазначена Покупцем в Заявці. Продавець у жодному випадку не несе відповідальності за правильність вказаної Покупцем інформації при заповненні Заявки та за неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором, спричинену помилками Покупця у зазначеній інформації.


4.6.   При реєстрації на Сайті та оформленні Заявки Покупець автоматично надає згоду на обробку його персональних даних в рамках Закону України «Про захист персональних даних» та на обробку електронних ідентифікаційних даних (ІР - адреси, телефони), що стали відомі в рамках підписання та виконання даного Договору. Згода на обробку даних надається без обмеження терміну дії.


5.    ПОРЯДОК НАДАННЯ СЕРВІСУ


5.1.   Всі інформаційні матеріали на Сайті носять довідковий характер. За наявності питань щодо умов користування Сервісом, Покупець повинен звернутись до Продавця за телефонами чи електронною поштою, вказаною на Сайті.


5.2.   Сервіс з продажу товару передбачає наступні етапи продажу Товару:


5.2.1.  ознайомлення з Товаром за допомогою фото, опису та характеристик Товару на Сайті;


5.2.2. безпосередній продаж Товару з проведенням рекламних кампаній;


5.2.3. замовлення Покупцем придбання Товару;


5.2.4. сплата Покупцем коштів за Товар та отримання Товару.


5.3.   Покупець після ознайомлення с Товаром, оформлює замовлення, користуючись ресурсами Сайту. Під час оформлення Заявки на придбання Товару, Покупець зазначає найменування Товару, кількість, ціну, загальну вартість замовлення, дані Покупця з обов'язковим зазначенням телефону та адреси доставки Товару, способу оплати.


5.4.   Покупець має право забрати Товар особисто в магазині або скористатись послугою отримання Товару через перевізника ТОВ «Нова Пошта», сплативши послуги перевізника за власний рахунок. При отриманні Товару через перевізника Покупець зобов'язаний надати Продавцю інформацію про адресу отримання та отримувача Товару.


6.    ЦІНА ДОГОВОРУ І УМОВИ ОПЛАТИ


6.1.   Ціна Товару зазначається на Сайті Продавця. Вартість доставки Товару в ціну Товару не входить та окремо  оплачується Покупцем згідно тарифів перевізника.


6.2.    Вартість Товару може бути сплачена наступними способами:


6.2.1. оплата готівковими коштами кур'єру при доставці Товару по Києву або при отриманні в магазині;


6.2.2. оплата за допомогою платіжної карти на карту ПриватБанку;


6.2.3. оплата через банківське відділення за рахунком, який надається Продавцем за вимогою Покупця.


7.    ГАРАНТІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ


7.1.   Акцептуючи дану Оферту, Покупець підтверджує, що:


7.1.1.  укладає Договір добровільно і при цьому повністю ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору;


7.1.2.  володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;


7.1.3.  на момент укладення Договору не пов'язаний будь-якими зобов'язаннями і йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають йому укласти і належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання, зазначені в Договорі;


7.1.4.  його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;


7.1.5.  готовий дотримуватися і виконувати всі умови цього Договору;


7.1.6.  не має наміру здійснювати будь-які дії, які б нашкодили діловій репутації Продавця, або суперечили б законодавству України, звичаям ділового обороту та / або загальноприйнятим нормам моралі;


7.1.7.  при заповнені Заявки на ним вказуються достовірні дані та не використовуються персональні дані третіх осіб. Продавець залишає за собою право відмовити у наданні Сервісу з продажу Товару в разі, якщо має сумніви в достовірності даних, вказаних Покупцем.


7.2.   За Договором Покупець має право:


7.2.1.  ознайомлюватись з характеристиками Товару та отримати відповіді на питання, що стосуються характеристик Товару, який продається;


7.2.2.  на власний розсуд вибрати  спосіб оплати Товару;


7.2.3.  ознайомлюватись та приймати участь в усіх акціях, можливих накопичувальних системах бонусів, знижок, тощо.


7.2.4.  За Договором Продавець має право:


7.2.5.  на власний розсуд запроваджувати накопичувальну систему бонусів, знижок, проводити акції та інші рекламні та маркетингові заходи, що сприяють ефективності продажу Товарів, підвищують рівень Сервісу Продавця;


7.2.6.  тимчасово або повністю припинити надання Сервісу на власний розсуд у разі невиконання Покупцем умов Договору;


7.2.7.  у будь-який час на власний розсуд змінити умови Оферти та/або відкликати Оферту. Оферта у своїй останній редакції набуває чинності з моменту Опублікування на Сайті відповідної редакції і діє до моменту відкликання Оферти.


7.3.   Покупець погоджується з тим, що чинне законодавство про захист прав споживачів не може бути застосоване до використання їм Сайту, оскільки він не робить відплатних послуг. Користуючись даним Сайтом, Покупець особисто приймає всю відповідальність, пов'язану з безоплатним користуванням ресурсами Сайту.


7.4.   За жодних обставин Продавець не несе відповідальності ні перед якою стороною за будь-який прямий чи непрямий збиток спричинений в результаті будь-якого безкоштовного використання інформації на Сайті або на будь-якому іншому сайті, на який є посилання з Сайту Продавця. Продавець не відповідає за будь-яку упущену вигоду, припинення діяльності, втрату програм або даних, збитки, отримані іншим чином, що виникли в зв'язку з доступом, використанням або неможливістю використання Сайту, помилкою, недоглядом, дефектом, простоєм в роботі, комп'ютерним вірусом або системним збоєм, навіть якщо Продавця буде повідомлено про можливість такого збитку.


8.    СТРОК ДІЇ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ


8.1.   Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту припинення Договору, згідно умов цього Договору.


8.2.   Припинення Договору за бажанням Покупця або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Продавця обов’язку повернення коштів сплачених за Товар.


9.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


9.1.   Продавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати  у власність Покупця, а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах цього Договору, прийняти та сплатити Товар.


9.2.   Сторони зобов'язуються зберігати у тайні інформацію та відомості, які стали відомі в результаті виконання Договору. Зазначене не поширюється на інформацію, що надається у відповідні державні органи  за вимогою згідно діючого законодавства України.


9.3.   Покупець, акцептуючи цю Оферту, погоджується з умовами політики конфіденційності Продавця, які розміщені на Сайті.


9.4.   Продавець не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені Покупцю у разі шахрайства з боку третіх осіб, у т.ч. у випадку незаконного заволодіння та доступу до Сайту або Товару третіми особами. Відповідальність Продавця у будь-якому випадку не перевищує вартості Товару, сплаченого Покупцем за цим Договором.


10. ІНШІ УМОВИ


10.1.                   Усі питання, неврегульовані Договором, регламентуються чинним законодавством України.


10.2.                   Можливі спори і розбіжності, Сторони намагаються вирішити шляхом переговорів. У випадку, неможливості досягнути згоди шляхом переговорів, такі спори підлягають переданню на розгляд суду у відповідності з діючим законодавством України.


10.3.                   При наявності в Договорі термінів, значення яких не визначене в Договорі і які не можуть бути однозначно розтлумачені, виходячи з загальновживаної практики, при їх тлумаченні слід керуватися: у першу чергу - тлумаченнями, наведеними на Сайті , в другу чергу - виходячи із звичаїв ділового обороту.


10.4.                   Договір являє собою повну домовленість між Продавцем та Покупцем. Продавець не бере на себе будь-яких умов і зобов'язань, не зазначених в Договорі.


10.5.                   Якщо будь-яку з умов Договору визнано недійсною або незаконною, або вона не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, така умова не впливає на чинність інших положень Договору.


10.6.                   Текст даної Публічної Оферти є інтелектуальною власністю Продавця. Копіювання тексту даної Публічної Оферти без згоди Продавця заборонено.